Chwasty w zbożach jarych

Chwastox

Walka z chwastami stanowi spore wyzwanie dla każdego rolnika, jednak współczesne możliwości pozwalają radzić sobie z takimi problemami znacznie sprawniej niż kiedyś. W dawnym rolnictwie tak naprawdę nie była możliwa efektowna kontrola populacji chwastów, ponieważ jedyną dostępną metodą ich usuwania było działanie mechaniczne.

Dopiero XX wiek przyniósł przełom w postaci zaawansowanych mieszanek chemicznych, które umożliwiają skuteczne odchwaszczanie zarówno zbóż ozimych, jak i jarych. W przypadku zbóż ozimych działania, czyli przede wszystkim opryski herbicydami, podejmuje się jesienią, aby uniemożliwić szkodnikom przezimowanie.

Tym samym na jesień uprawiane zboża zaczynają swobodnie rosnąć, ponieważ nie muszą konkurować o słońce ani substancje odżywcze z chwastami. Jeśli chodzi o zboża jare, to kroki w postaci oprysków trzeba również podjąć we właściwym momencie – czyli wiosną. Wtedy bowiem dokonuje się wysiewu zbóż jarych. Krótko po nim należy zastosować odpowiedni herbicyd.

Jeśli chodzi o rodzaje chwastów, na których aktywność są narażone jare odmiany zbóż, to w gruncie rzeczy mamy tutaj do czynienia z tymi samymi gatunkami, co w przypadku odmian ozimych. Różnica jest taka, że zwalczenie chwastów jest w tym układzie łatwiejsze, ponieważ w okresie wiosennym chwast dopiero wytwarza swój system korzeniowy i nie miał czasu „okrzepnąć” podczas zimowania.

Teoretycznie więc oprysk powinien odnieść jeszcze lepszy skutek aniżeli w przypadku zbóż ozimych. Na skuteczność oprysku wpływa również pogoda – najlepiej, aby była ciepła i bezwietrzna.