Chwasty dwuliścienne na boiskach sportowych

Mylą się ci, którzy sądzą, że występowanie chwastów jest problemem wyłącznie dla rolników oraz hodowców roślin ogrodowych. Rzeczywiście – rolnictwo jest w największym stopniu narażone na straty wynikające z obecności chwastów, ponieważ rośliny te pozbawiają zboża cennych składników odżywczych, ograniczają również ich dostęp do światła słonecznego. Problemów związanych z chwastami jest wiele i pojawiają się one również w innym niż rolniczy kontekście. Chwast to wróg również na boisku sportowym czy polu golfowym. Dlaczego tak jest? Musimy pamiętać, że większość boisk i generalnie terenów przeznaczonych dla sportu i rekreacji jest pokryta gęstym dywanem trawy.

Trawa jest rośliną o stosunkowo niskich wymaganiach, szybko się rozwija i pięknie rośnie. Potrzebuje jednak odpowiednich warunków do rozwoju, a o te najłatwiej wtedy, gdy nie musi rywalizować o składniki mineralne oraz słońce z chwastami. Stąd gdy takowe się pojawiają, trzeba zakasać rękawy i walczyć. Do najczęściej występujących na boiskach zalicza się chwasty dwuliścienne. W przypadku występowania ich w niewielkiej ilości i na stosunkowo małej przestrzeni można pokusić się o metody mechaniczne.

Takie chwasty da się usunąć ręcznie lub z pomocą odpowiednich narzędzi. Grunt, aby wyrwać chwasty razem z systemem korzeniowym, w innym razie mogą się one z łatwością odbudować. Dla pewnego rezultatu lepiej jednak skorzystać z oprysku chemicznego. Tu w sukurs idą nam odpowiednie herbicydy.